Průmyslová zóna Solnice-jih rozšíří nabídku pozemků

0

Královéhradecký kraj, průmyslová zóna Solnice-jih, dopravní a technická infrastruktura, prodej pozemků, ekonomický rozvoj, blog, region24


Královéhradecký kraj se chystá prodat pozemky v rozšiřované průmyslové zóně Solnice-jih, kde se od října vybuduje dopravní a technická infrastruktura. Rada kraje schválila podmínky pro prodej pozemků o celkové rozloze 216 126 m2.

Královéhradecký kraj připravuje prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice-jih, pro kterou od října loňského roku staví potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu. Návrh podmínek pro prodej pozemků schválila rada kraje. Rozšíření stávající zóny Solnice–Kvasiny je jedním z kroků v rámci přijatého usnesení vlády.

„Investice do rozšíření průmyslové zóny je jedním z kroků, jak se Královéhradecký kraj podílí na rozvoji celého regionu a vytváření nových pracovních příležitostí pro obyvatele. V souvislosti s tím připravuje projekty nejen v oblasti dopravy, ale i ve školství, bezpečnosti a zdravotnictví. Nově budovanou infrastrukturu průmyslové zóny budou využívat firmy, které zde vytvoří další pracovní místa. Kromě toho díky této investici dojde ke zlepšení situace v dopravě, kdy přímé napojení průmyslové zóny odlehčí silnicím v okolí a s úpravami se počítá také v rámci železniční dopravy, kdy dojde k modernizaci trati, na kterou v budoucnu naváže investice Správy železnic do rozšíření její kapacity,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Cílem kraje je získání vhodných investorů, kteří na území průmyslové zóny umístí svůj záměr, vytvoří nová pracovní místa a svou investicí významně přispějí k ekonomickému rozvoji na regionální i celorepublikové úrovni. Pozemky kraje určené k prodeji tvoří ucelenou plochu potřebnou pro vybudování jižního rozšíření stávající průmyslové zóny. Celkem kraj nabízí k prodeji pozemky o rozloze 216 126 m2, přičemž pro prodej pozemků kraj určil tyto podmínky:Kupní cena pozemků bude odpovídat minimálně jejich obvyklé ceně stanovené na základě znaleckého posudku, která činí 1 200 Kč/m2. Minimální výměra nabízených pozemků činí 25 000 m2. Prodávané pozemky nesmí být užívány pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu CZ – NACE – 10-33 (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), v oborech strategických služeb, v technologických centrech, a to minimálně po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

„Královéhradecký kraj tímto oznamuje zahájení prodeje pozemků a vyzývá potenciální zájemce k předkládání poptávek. Zájemci si mohou vyžádat dokumentaci o koupi pozemků. Dokumentace bude obsahovat veškeré informace a podklady potřebné pro uskutečnění prodeje pozemku včetně návrhu kupní smlouvy a projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury, kterou kraj buduje. V posledním kroku zájemci podají ve stanovené lhůtě poptávky obsahující mimo jiné jejich investiční záměr,“ upřesnil postup první náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT Pavel Bulíček.

Podrobné informace o zahájeném prodeji pozemků budou zveřejněny na webových stránkách Centra investic, rozvoje a inovací: https://cirihk.cz/zabyvame-se/projekty/prumyslove-zony/prumyslova-zona-solnice-jih/.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář