Hradec Králové chystá rozsáhlou revitalizaci teras i sadů za 200 mil. Kč

0

Revitalizace, Hradec Králové, Žižkovy sady, financování, bezbariérový přístup, blog, blogall


Hradec Králové plánuje revitalizaci Severních teras a Žižkových sadů, projekt by měl začít v roce 2026. Náklady jsou odhadovány na 200 milionů Kč, financování by měly podpořit dotace. Projekt zahrnuje opravu teras, nový odvodňovací systém a vytvoření bezbariérového přístupu. Místní obyvatelé zůstávají skeptičtí.

Hradec Králové plánuje velkorysý projekt revitalizace Severních teras a Žižkových sadů. Dokumentace potřebná k zahájení prací by měla být získána na jaře roku 2026, přičemž ideálním scénářem je zahájení prací ještě v témže roce. Radnice si uvědomuje, že situace volá po zásadním zásahu, nikoli jen po opravách těch nejvíce poškozených míst.

Náklady na projekt se odhadují na 200 milionů korun, což je nyní oficiální suma. Značná část nákladů půjde z městského rozpočtu, ale očekává se, že s financováním pomohou i dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a strategické projekty ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Jednou z klíčových obav místních obyvatel je to, že opravám nevěří, dokud skutečně neuvidí první kopnutí do země. Slepé naděje a dlouhé čekání přinuťují občany být skeptickými ke všem novým slibům.Práce začnou demolicí a zásadní opravou stávajících infrastrukturních systémů, včetně kanalizace a odvodnění. Severní terasy jsou v havarijním stavu z důvodu nefunkčního odvodnění a degradace způsobené kořenovými systémy stromů, což má fatální vliv na stabilitu teras a opěrných zdí.

Geologické studie ukazují velmi závažné problémy, především na 150metrovém úseku mezi restaurací Šatlava a hotelem U Královny Elišky. Tento úsek obnáší patnáct rizikových míst, z nichž sedm je hodnoceno jako akutní hrozba.

Budoucí změny zahrnují opravu teras, vybudování nového schodiště na Kavčí plácek, vytvoření bezbariérového přístupu až na Velké náměstí a renovaci dalších architektonických prvků včetně kruhové fontány. Součástí projektu bude i modernizace městského mobiliáře a odvodňovacího systému.

Revitalizace bude také zahrnovat úpravy terénu a kácení stromů, což vyvolalo obavy mezi místními obyvateli a zastupiteli. Adam Záruba, náměstek primátorky pro životní prostředí, se snaží zajistit, aby co nejvíce zeleně bylo navráceno po dokončení stavebních prací.

Dalším krokem bude archeologický průzkum, který by mohl odhalit starobylé nálezy. Pod terasami byly objeveny pozůstatky z pravěku, včetně dřevěno-hliněných hradeb z doby tisíc let před naším letopočtem. Během předchozích průzkumů byly objeveny také historické stopy jako dělostřelecká postavení, příkopy či umělé jeskyně na jižní straně teras.

Projekt revitalizace Severních teras je jedním z nejambicióznějších plánů Hradce Králové a slibuje zásadní změny nejen pro město, ale i pro jeho obyvatele. Doufejme, že tentokrát se sliby skutečně stanou realitou.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář