Dotace na nové kotle nebo tepelná čerpadla: Žádosti do 31. srpna!

0

královéhradecký kraj, dotace, výměna kotlů, nízkopříjmové domácnosti, tepelné čerpadlo, blog, blogall


Královéhradecký kraj přijímá žádosti o dotace na výměnu starých kotlů do 31. srpna 2024. Příspěvek je určen pro nízkopříjmové domácnosti na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu. Žádost lze podat elektronicky na Dotačním portálu kraje.

Královéhradecký kraj přijímá žádosti o dotace na výměnu starých kotlů průběžně až do 31. srpna 2024 do 12 hodin. Příspěvek je určený pro nízkopříjmové domácnosti na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu.

„Tentokrát neprobíhá žádná časově omezená registrace do pořadníku žadatelů, jako tomu bývalo v uplynulých letech. Žádost je možné podat kdykoli, a to až do 31. srpna 2024 do 12 hodin. Dotaci lze použít pro výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, nikoli však výměny krbových či kuchyňských kamen, za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Plynové kotle již nejsou podle podmínek stanovených ministerstvem životního prostředí podporovány,“ uvedl radní pro regionální rozvoj a dotace Adam Valenta.

Kotlíková dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, v nichž všichni její členové pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, případně žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti pobíral v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti příspěvek na bydlení.

Oprávněným žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, a která v dané nemovitosti trvale bydlí. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje (dotace.khk.cz), žadatel zde musí mít před podáním žádosti zřízen svůj účet.

Maximální výše dotace na kotel na biomasu s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva činí 130 000 Kč, na tepelné čerpadlo 180 000 Kč. Dotace se vztahuje nejen na nákup nového zařízení, ale i na související realizační práce a peníze mohou žadatelé získat dopředu.

Výměna zdroje vytápění může být v době podání žádosti také již realizována, platí ale, že žadatel musí vždy doložit fotodokumentaci původního kotle s viditelným napojením na komín i otopnou soustavu, dále pak doklad o kontrole technického stavu a provozu tohoto kotle vystavený k tomu oprávněnou osobou, výdaj za pořízení nového zdroje vytápění nesmí být starší 1. ledna 2021.

Veškeré podmínky dotačního programu jsou zveřejněny na stránkách kotliky.khk.cz, v pracovních dnech je vždy od 8:00 do 16:00 dostupná infolinka: 722 960 675, dotazy lze vyřídit také přes e-mail: kotlikovedotace@khk.cz. Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

V Královéhradeckém kraji bylo od roku 2016 v rámci kotlíkových dotací podáno přes 9 000 žádostí v hodnotě 1,1 miliardy korun. Dotaci na výměnu nevyhovujícího kotle obdrželo přes 7 600 žadatelů. Průměrná výše dotace v současné době činí 150 000 korun. Nejvyšší zájem je o pořízení tepelného čerpadla (cca 60 %). Následují kotle na biomasu (20 %) a do minulého roku ještě podporované plynové kotle (20 %).Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář