Česká zemědělská půda je plná pesticidů

0

Zemědělská půda, Česko, pesticidy, biodiverzita, nelegální použití


Zemědělská půda v Česku je znečištěná pesticidy z minulosti, ukazuje výzkum Mendelovy univerzity. Pesticidy, některé i zakázané v EU, ovlivňují biodiverzitu a zdraví lidí. Vědci varují o nelegálním použití pesticidů a agrochemikálií.

Zemědělská půda v České republice je znečištěná pesticidy, a jak ukazuje výzkum odborníků z Mendelovy univerzity v Brně, hlavní příčinou je pravděpodobně minulost. Přestože farmáři sami tyto látky ve velkém nepoužili, pesticidy se do půdy dostaly z okolní krajiny, uvádějí výzkumníci Radek Michalko a Ondřej Košulič.

Kromě jižního Moravy a středních Čech se podobný scénář vyskytuje i v dalších zemědělsky využívaných oblastech ČR. Zátěž pesticidy se rozšířila i na ekologicky hospodařená pole a ekosystém jako celek,

Tento dvouletý projekt vědců z Brna byl realizován ve spolupráci s Výzkumným ústavem organických syntéz a výzkumným centrem RECETOX, které je součástí Masarykovy univerzity. Studie odhalila velké množství pesticidů, které mohou negativně ovlivnit biologickou rozmanitost a jsou také potenciální hrozbou pro lidské zdraví.

Odborníci analyzovali vzorky půdy, rostlin, hlodavců a pavouků. Porovnávali detekované látky s těmi, které farmáři za poslední čtyři roky používali. Zjistili také, že některé pesticidy byly nikdy oficiálně schváleny pro použití v zemědělství a lesnictví a mnohé jsou již několik let zakázány v Evropské unii.

Podle zjištění studie je pravděpodobné i nelegální použití a šíření falšovaných agrochemikálií. V hlodavcích a pavoucích se opakovaně nacházela například nebezpečná látka karbofuran, která je silně toxická i pro obratlovce.

Vědci dále objevili rezidua methoxychloru, insekticidu, který je v Evropě zakázaný již od roku 2002. Tato látka je známá svou perzistencí (přetrváváním) v ekosystémech s výrazně negativními účinky na necílové organismy. Vysoké koncentrace byly zjištěny také u pyrametostrobinu, fungicidní látky, která nikdy nebyla registrována pro evropský trh s přípravky na ochranu rostlin.

Konečná zpráva z výzkumu poskytuje alarmující důkazy o nastalém stavu zemědělské půdy na území ČR a uvádí do popředí potřebu řešit nelegální používání pesticidů a agrochemikálií, aby byla ochráněna naše biologická rozmanitost a zejména zdraví lidí.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář