Žádejte o dotace v programu Královéhradecká nábřeží 2024 - I. kolo

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace z dotačního programu Královéhradecká nábřeží, že v souladu se schváleným dotačním programem mohou žádat o dotace na projekty realizované v roce 2024.


Program je zaměřen na podporu kulturních, sportovních a společenských aktivit konaných na nábřežích řek Labe a Orlice v Hradci Králové (např. Labském, Orlickém, Eliščině, Tylově, Smetanově nábřeží, Náplavce, v Parku 5. května, nám. Osvoboditelů, nám. Svobody). 

Upozorňujeme, že pro akce konané na nábřežích je možné o dotaci města žádat pouze v tomto dotačním programu, a z důvodu přehlednosti a jednotné propagace nebudou žádosti přijímány v ostatních dotačních programech na podporu akcí kulturních, sportovních a cestovního ruchu.

Žádosti o dotace z programu Královéhradecká nábřeží - I. kolo 2024 budou přijímány prostřednictvím dotačního portálu MMHK v období od 09.10.2023 00.00 hod. do 25.10.2023 23.59 hod. Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění dotačního programu: Dotační program Královéhradecká nábřeží 2024.

Oproti roku 2023 došlo k následujícím změnám:

  • Žadatel je povinen o pořádaných veřejně přístupných akcích prokazatelně informovat Turistické informační centrum Hradec Králové.

  • Povinnou součástí žádosti je elektronická prezentace projektu, která podrobněji charakterizuje a popisuje daný projekt.

  • V dotačním programu byly upřesněny některé formulace a zjednodušeno dokládání povinných příloh.

V dotačním portálu dále naleznete pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům, vzor žádosti, smlouvy, povinné přílohy žádosti a manuály pro žadatele. Další informace získáte na e-mailových adresách milena.brezinova@mmhk.cz, adela.balikova@mmhk.cz, nebo na telefonních číslech 495 707 291, 731 131 117, 495 707 294, 731 131 154.

Zdroj: TZ HradecKralove.org

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Studio UHK

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024