Nový Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou

Od 6. května 2024 poskytuje nový objekt Domova svatého Josefa v Žirči komplexní péči pro vážně nemocné roztroušenou sklerózou. Jedná se o jedinečný projekt Oblastní charity Červený Kostelec, který nabízí přechodné bydlení a odbornou pomoc lidem s handicapem.


S pomocí Královéhradeckého kraje už 6. května zahájí provoz nový objekt v areálu Domova svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové. Toto středisko Oblastní charity Červený Kostelec nabízí jako jediné zařízení v Česku komplexní péči pro vážně nemocné roztroušenou sklerózou. Lidé s hendikepem tu získají krátkodobé přechodné bydlení, odbornou pomoc a podporu.

Otevření Domu sv. Františka se zúčastnil také hejtman Martin Červíček a náměstkyně Martina Berdychová.

„Zajistit sociální péči v kraji je s ohledem na finance, personál i vhodné prostory náročné, proto jsem velice rád, že existuje synergie státu, krajů i místních samospráv. Výraznou měrou nám v tom pomáhají neziskové organizace. Příkladem je Oblastní charita Červený Kostelec, která už přes třicet let poskytuje sociální péči a nyní otevírá nové zařízení v unikátním Domově svatého Josefa. Kraj na jeho vznik přispěl 17 miliony. Jsme velmi hrdí na to, že můžeme přispět komukoliv, kdo chce zajišťovat péči těm, kteří ji potřebují,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Roztroušená skleróza je závažné nervové onemocnění. Ničí nervová vlákna, a způsobuje tím postupné ochabování svalstva. Chybí lék, ale také lůžková i terénní péče. Z tohoto důvodu vznikl před více než dvaceti lety Domov sv. Josefa, kde pomáhají nemocným vyrovnat se s nemocí, stabilizovat zdravotní stav a zvýšit soběstačnost. Aby Oblastní charita Červený Kostelec rozšířila a zkvalitnila služby poskytované v Žirči, zahájila v roce 2022 rozsáhlou rekonstrukci jedné z budov v areálu, který býval jezuitským klášterem.

Celý projekt vyšel na 96 milionů korun, z toho stavba na 88 milionů a osm milionů šlo na vybavení. Část nákladů na vybavení pokryje výtěžek z veřejné sbírky www.problbounemoc.cz, která vynesla přes 5,4 milionu korun.

Zrekonstruovaná třípodlažní budova, pojmenovaná Dům sv. Františka, poslouží pečovatelům a klientům s roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu, kteří ji využijí pro odlehčovací pobyty s rehabilitacemi. V bezbariérovém objektu vzniklo devět bytů, přičemž „chytré“ jsou tři z nich. Ty jsou vybavené chytrými a asistivními technologiemi, které umožní klientům ovládat domácnost v případě, že mají omezenou hybnost končetin.

V přízemí budovy se nachází Centrum informačních technologií a alternativní komunikace (CITAK), vodoléčba a ergoterapie. V prvním patře je sesterna, společenská místnost a pokoje pro klienty odlehčovací služby.

Dům sv. Františka nabídne ročně 1225 hodin cvičení a poradenství až 200 klientům a jejich pečujícím osobám.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Studio UHK

Hlavní zprávy