Červený Kostelec rozdává zdarma popelnice na třídění odpadů

Obyvatelé Červeného Kostelce mohou nyní zdarma získat popelnice na plasty, papír či bioodpad díky iniciativě radnice a starosty Tomáše Prouzy. Tento krok podporuje ekologičtější správu města a zvyšuje míru recyklace.


Obyvatelé Červeného Kostelce na Náchodsku nyní mají jedinečnou možnost zlepšit třídění odpadu díky iniciativě místní radnice. Nezávislý starosta města, Tomáš Prouza, oznámil, že každý občan může zažádat o přidělení popelnice na plasty, papír či bioodpad. Co je však nejdůležitější, tyto popelnice budou občanům poskytnuty zdarma.

Podle starosty Prouzy se jedná o krok směrem k ekologičtější správě města, který je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval různým potřebám obyvatel. „Máme k dispozici popelnice o kapacitě 120 nebo 240 litrů, takže si každý může vybrat podle svých požadavků,“ upřesnil starosta.

V rámci tohoto programu mají obyvatelé možnost snadno a efektivně oddělovat plasty, papír a bioodpad od jiného směsného odpadu. Tento krok má za cíl snížit množství netříděného odpadu a zvýšit míru recyklace v městě.

Podpora recyklace a zelené politiky ve městě není pouze environmentálním krokem, ale i způsobem, jak přímo zapojit místní komunitu do odpovědného hospodaření s odpady. „Ať už jsou to starší lidé, rodiny s dětmi nebo jednotlivci, každý má právo přispět k lepšímu prostředí, aniž by za to byli finančně zatíženi,“ dodal Prouza.

Obyvatelé, kteří se chtějí zapojit do tohoto programu, mohou požádat o přidělení popelnice telefonicky nebo prostřednictvím internetové stránky města. Veškeré náklady spojené s distribucí a údržbou těchto nádob hradí radnice, čímž se zajišťuje, že služba je pro všechny plně přístupná.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Studio UHK

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024